1. CONTACTGEGEVENS 

Kidsmoments

Ijsbergstraat 2
1703 Dilbeek (Schepdaal)

BE 0539.873.294

Hierna “Grillmoments” genoemd.

2. INHOUD EN KADER VAN DE OVEREENKOMST

§1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van Grillmoments en op elke overeenkomst op afstand afgesloten tussen de Klant en Grillmoments, via de website www.Grillmoments.be, gerelateerde websites waar producten en diensten van Grillmoments gekocht kunnen worden of telefonisch (hierna “verkoop op afstand” genoemd). Deze overeenkomst kan bestaan uit de aankoop van producten en/of het reserveren van diensten.

§2 Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de Klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.

§3 De Klant kan kennis nemen van de algemene voorwaarden door op de link op de website www.Grillmoments.be of in de reserverings- en bestelschermen te klikken. Deze algemene voorwaarden worden ter beschikking gesteld op een duurzame drager (pdf), die ongewijzigd door de Klant kan worden opgeslagen en/of afgedrukt, zodat deze achteraf eenvoudig door de Klant kunnen worden geraadpleegd. Tijdens het aankoopproces, wordt de Klant bovendien expliciet gevraagd om te erkennen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt. Hij doet dit door het hiervoor voorziene vakje aan te kruisen.

§4 Bij telefonische verkoop op afstand worden deze algemene voorwaarden meegestuurd als link in de bevestigingsmail.

3. DE PRIJZEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

§1 Het aankoopproces wordt gestart zodra de Klant een reservering bevestigt en/of producten in het winkelmandje van de webshop plaatst. De overeenkomst gaat in van het moment dat de Klant aanvinkt deze voorwaarden te aanvaarden en zijn order en/of reservering definitief bevestigt.

§2 De producten en diensten die de Klant via het Internet kan aankopen worden op een voldoende gedetailleerde wijze omschreven, in de webshop zelf of op www.Grillmoments.be, om de Klant een correcte beoordeling van het product of de dienst te kunnen laten maken. Indien de Klant niet zeker is van de inhoud van de dienst of het product die hij via het Internet wenst aan te kopen, is het aan de Klant om zich bij Grillmoments hierover verder te informeren en dit vóór het plaatsen van de aankoop.

§3 Prijzen weergegeven op de website www.Grillmoments.be worden daar met de meeste zorg geplaatst. Doch mogelijke fouten in deze prijzen binden Grillmoments niet zolang de aankoop op afstand niet afgesloten wordt. Eens de verkoop op afstand afgesloten wordt, gelden de prijzen zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

§4 De prijs van de aanbieding is niet noodzakelijk een all-in prijs. Consumpties of opties kunnen ter plaatse nog door de Klant extra geconsumeerd worden en zullen dan aan de gangbare prijzen worden aangerekend.

4. BEDENKTIJD EN HERROEPINGSRECHT

§1 De Klant, in hoedanigheid van natuurlijk persoon, heeft bij een aankoop voor niet-beroepsmatig gebruik, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst, en dit in de mate daartoe gerechtigd door de wet. De Klant hoeft in dat geval enkel de directe kosten te betalen voor het terugsturen van de goederen.

§2 In volgende gevallen beschikt de Klant niet over het recht van de aankoop af te zien:

  • Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de Klant begonnen is vóór het einde van de bedenktijd.
  • Goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben.
  • Goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden.
  • Goederen die te snel kunnen bederven of verouderen.

In concreto betekent dit dat bij een aankoop op afstand bij Grillmoments, de Klant niet beschikt over het recht van de aankoop af te zien in volgende gevallen:

– De Klant maakt de reservering of plaatst de bestelling in hoedanigheid van Handelaar of voor beroepsmatig gebruik.

– De Klant koopt een cadeaubon en deze is reeds verbruikt op het moment dat de Klant aanspraak wenst te maken op zijn herroepingsrecht.

– De geleverde goederen bevatten voedingswaren.

– De Klant bestelt/reserveert een dienst minder dan veertien kalenderdagen op voorhand.

§3 Indien de Klant van zijn herroepingsrecht wenst gebruik te maken, moet hij zijn aanvraag binnen de herroepingstermijn schriftelijk melden